Konst

Fotografi är mycket mer än en hobby eller ett yrke för mig - det är mitt kreativa uttryckssätt. Ett sätt att vara.

När jag skapar fritt blir det gränslöst, styrt endast av fantasin. Bilden blir en hel historia, att återkomma till gång på gång.